Bestuur

Bestuur IJsclub & Buitensporten Workum:
Sander Bouma (voorzitter)
Theunis Wouda (vice-voorzitter en vertegenwoordiging evenementen)
Hanneke Zwerver (secretaris)
Heidi Wesselius (notulering en vertegenwoordiging Loopgroep)
Gatske Folkertsma (ledenadministratie)
Paulus Folmer (penningmeester)
Ine-Trees de Vries (sponsoring & subsidie)
Hieke Rienstra (PR)
Johan de Jong en Robbie Terpstra (onderhoud/beheer)
Anne Hein Gietema (vertegenwoordiging IJsclub)