Avond4Daagse

Mei-inoar ûnferjitlike jûnen belibje!
De Avond4Daagse is ít kuierfeest foar jong en âld. Fjouwer dagen lang rinne bern (en faak ek harren âlden, pakes, beppes…) 5 of 10 km deis. Wille hawwe mei freontsjes, lekker bûten bewege, genietsje fan de moaie omjouwing; dat is wêr’t it om giet mei de Avond4daagse. En nei de finish fansels dy fertsjinne medalje.

De Avond4Daagse Workum wurdt organisearre yn gearwurking mei de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) en fynt jierliks plak yn de moanne maaie. Yn 2023 wie de Avond4Daagse fan tiisdei 23 o/m freed 26 maaie. De 5 km-rûte begûn om 18.30 oere. De 10 km-rûte startte ek om 18.30 oere, mei útsûndering fan de freedtejûn. Doe begûn de 10 km-groep om 18.00 oere.

Foto’s
Foar foto’s fan de ôfrûne edysjes sjochst op de Facebook-side fan de Avondvierdaagse Workum.

Oanmelde
Meidwaan mei de Avond4Daagse? De link nei it opjefteformulier komt yn april 2024 wer beskikber.

Kontakt
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-side fan de Avondvierdaagse Workum.

Organisaasje Avond4Daagse Workum:
Eefje Stellingwerff
Ine-Trees de Vries
Gerard de Boer
Noraly Methorst