Beachvolleybal

It Beachfestival Workum wurdt yn 2024 organisearre op 21 juny op de nije beachvolleybalfjilden by sporthal de Rolpeal. Op dy dei binne der ferskate toernoaien.

Programma 21 juny

Programma 21 juni
Fan klasse 3 ôf
Tiid: 19.00 – 22.00
Kosten: €5,- de persoan
Kategory: 4×4 miks

Foar rekreanten en kompetysjespilers
Start: 08.30
Kosten: €5,- de persoan
Kategory: 2×2 froulju – 2×2 manlju/miks – 4×4 miks

Foto’s
Foar foto’s fan de ôfrûne edysjes sjochst op de Facebook-pagina fan Beachfestival Workum.

Oanmelde
Jou dy foar 10 juny o.s. op fia dit formulier.

Kontakt
Wolst mear witte? Nim kontakt op mei beachvolleybalworkum@gmail.com.
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina fan Beachfestival Workum.

Organisaasje Beachvolleybal Workum
Yske Bakker
Ilja Terpstra